۱۰ تمرین عملی برای بهبود مهارت های مدیریت زمان

آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که بیشتر اوقات با کار خیلی زیاد یا مسئولیت های مختلف به روح و جسم تان استرس وارد می کنید؟...

0

آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که بیشتر اوقات با کار خیلی زیاد یا مسئولیت های مختلف به روح  و جسم تان استرس وارد می کنید؟

آیا شما هم همیشه وقت کم می آورید؟

راه حل ساماندهی کارها و مسئولیت هایتان را در این مقاله پیدا کنید.

یادگیری مهارت های مدیریت زمان شاید کمی زمان بر باشد اما در زمان تان بسیار صرفه جویی خواهد کرد. با یادگیری آنها می توانید سطح استرس تان را کاهش دهید و در زندگی شخصی و کاری راندمان تان افزایش خواهد یافت.

برای شروع این  ۱۰ راه را امتحان کنید:

۱-کارهای مهم و اداری را اول صبح انجام دهید.

در روزهای جمعه وقتی را اختصاص دهید تا برنامه کل هفته تان را بنویسید. شب قبل لیست کارهای مهم و فوری تان را بنویسید. با این روش انرژی اول صبحتان را به کارهای مهم اختصاص داده و تا حد بسیار زیادی از استرس تان کم می کنید. پس از انجام کارهای مهم، با آرامش و خیال راحتی که نصیب تان می شود، می توانید به ترتیب یا آن طور که دوست دارید کارهای دیگرتان را انجام بدهید.

۲-کارهایتان را برون سپاری کنید.

خیلی از افراد تصور می کنند که می توانند کارها و وظایف بسیار زیادی را بیشتر از حد توانایی و وقت شان انجام دهند. به این دلیل مسئولیت های بسیاری را هم در کسب و کار شخصی و محیط  کار، و هم در زندگی خانوادگی به عهده می گیرند. اما با داشتن کوهی از مسئولیت های مختلف، چه در محیط کار و چه در محیط خانه، مضطرب و فرسوده خواهیم شد. پس بهتر است کارهای خود را برون سپاری کنیم و از افراد دیگر بخواهیم که آنها را با قبول هزینه ای برای مان انجام دهند. برون سپاری کارها یک هنر است و به معنی فرار از مسئولیت ها نیست. شما با این کار ، کارها و وظایفی را که افراد دیگر قادر به انجامش هستند، به آنها سپرده و به دیگران نیز سود می رسانید و همزمان مدیریت صحیح کارهایتان را نیز یاد می گیرید. با این کار وقت آزاد بیشتری برای انجام کارها و پروژه های بزرگتر و بدست آوردن فرصت های بیشتر برای درآمد بیشتر خواهید بود و یا به اهداف سلامتی، روابط عاطفی و تفریحات بیشتری خواهید داشت.

ادامه دارد…

ارسال یک پاسخ